Kvaliteskontrollerat, väl sammansatt, varsamt skördat och analyserat grovfoder för presterande hästar.

Planeringen av var och hur insådden ska gå till görs på vintern. Isådd sker från frölåda på Rapid såmaskin samtidigt som skyddsgröda sås, eller insådd i renbestånd med Såjet. Omedelbart efter sådd vältas skiftet och lösa stenar plockas bort. Efter skörden tas halmen omhand. Vi undviker att köra på insådda skiften vid regn då det lätt blir spår som kan bli kvar i vallen under flera år.

Vallen vältas på hösten med betongvält för att jämnas till, men framför allt för att platta till stubben från spannmålsodlingen. Vi vältar i regel vallarna också under våren och alltid förstaårsvallarna. Detta för att jämna till så att inga jord- eller växtrester ska komma med i hösilaget.

Gödsling sker då vallen är grön och igång och växer, så att den kan ta upp gödningen så snabbt som möjligt. Vi försöker göra detta så att det kommer regn i nära samband med gödslingen. Vi anpassar mängden kväve till jordart och till typ av foder som ska produceras. Är det höga näringsvärden som efterfrågas eller kommer vallen att skördas något senare och det är lägre proteinvärde som är önskvärt?

När det är dags för slåtter följer vi väderprognoserna mycket noggrant. Vi försöker att slå tidigt på morgonen och slåttern sker med slåtterkross med slagor. Det är en Vicon KTM300 som lägger väldigt breda strängar. Inte helt bredspridet, men då slipper vi köra i materialet och undviker att hö trycks mot marken och får bättre torkning. Dessutom undviker vi inblandning av annat.

Vi slår med hög stubbhöjd, ca 10-15 cm, så att materialet kommer upp från marken vilket förbättrar upptorkningen. Hög stubbhöjd minskat också risken för inblandning av jord eller annat som försämrar kvalitén på fodret.

Vi eftersträvar att röra så lite som möjligt i slaget hö. Målet är att väder och vind ska torka höet ner till rätt torrsubstans. Helst vill vi bara göra en luftning. Detta sker gärna i god tid innan pressning och plastning, så att höet kan torka så jämt som möjligt. Strängen luftas med strängluftare och vänds ihop med en  ELHO 600 V-Twin haspel strängare.

Med de maskiner vi har behöver vi aldrig köra i materialet och riskera att de trycks med i marken och på så sätt får jord rester med i fodret.

För luftning av sträng används en Fransgård 250 med sidomatta som ställs in med stor noggrannhet. Räfsorna får inte vidröra marken utan ligger ca 7-8 cm ovan marken. Vi lägger stor vikt vid luftning/strängningen för att få jämna och raka strängar. Detta för att pressningen ska kunna göras på bästa möjliga sätt. Jämna och bra strängar är en förutsättning för att pressningen ska kunna göras med bästa möjliga kvalitet.

Plastning och packning på pall sker direkt efter pressen.

När det är dags för pressning är det i regel bråttom för att få hösilage av samma kvalitet över hela fältet. Pressen ställs in så att pick-upen inte går för lågt och hämtar gräs under stubbhöjd. Vi låter hellre lite kort gräs vara kvar än att låta pressen finkamma marken. Detta återigen för att säkerställa foder av absolut bästa kvalitet.

Inplastningen sker i direkt samband med balpressningen. Vi har en inplastare som är kopplad efter pressen. Den oplastade balen läggs aldrig på marken utan inplastningen sker inom max 1-2 minuter efter att den har lämnat pressen, inplastarmaskinen för småbalar är en POMI 100.

Vi lägger 13-15 lager plast på balarna. Efter pressen/inplastaren har vi kopplat vår egen tillverkade förpackningsvagn. Här lyfts balarna skonsamt med ”sugkopp” på pall. När 16 balar är staplade på pallen. Sträckfilmas pallen och skyddande toppark läggs på. Pallen märk och lastas av medan eqiupaget körs vidare på fältet.

Pallarna lagras på skuggig uppgrusad lagringsplats. Pallarna har skyddande sträckfilm och med skyddande topark. Balarna har aldrig lyfts med balklämma utan bara lyfts en gång med vakumluft. Alla övrig flytt och transport sker på pall.

Pallarna ställs på brädor för inte frysa fast. Då de ska lastas ut vinter tid.

Webbokning stängd

Vi tar endast emot förfrågningar på nya foderbeställningar via [...]

Läs mer...

Förboka för 2017

Nu är det hög tid att planera grovfoder (hösilage) [...]

Läs mer...

Vitaminkick

Vallfoder med kärringtand kan ge en vitaminkick. Vi har [...]

Läs mer...

  • Varukorg

    Din varukorg är tom

Förboka nu!

Foderbrist på grund av kall vår! Passa på att [...]

Läs mer...