Steg för steg: Så gör vi för att få det absolut bästa grov-fodret!

Två Krone pressar Två Krone pressar Två Krone pressar Två Krone pressar Två Krone pressar Krone 890 och 870 Multibale

GreenFeed gör hästar bättre!
Allt vi gör på GreenFeed går ut på att producera det bästa möljliga hästfodret.
Vi producerar allt vårt grovfoder själva.
Detta för att säkerställa bästa möjliga kvalitet!

Vi odlar på egen mark och via arrenden samt genom odlingsavtal med flera duktiga spanmålsodlare. 2024 kommer vi att skörda på ca 500 ha.
Nyfiken på hur vi går tillväga?
Så här producerar vi vårt grovfoder, steg för steg:

 • Planeringen av var och hur insådden ska gå till görs på vintern. Isådd sker med vältsåmaskin samtidigt som skyddsgröda sås, alternativt insådd i renbestånd. Efter skörden tas halmen omhand. Vi undviker att köra på insådda skiften vid regn då det lätt blir spår som kan bli kvar i vallen under flera år.
 • Vallen vältas på hösten för att jämnas till, men framför allt för att platta till stubben från spannmålsodlingen. För att se till att inga jord- eller växtrester kommer med i hösilaget vältar vi i regel vallarna också under våren.
 • Gödsling sker med GPS-styrd gödningsspridare med sektionsavstängning, då vallen är grön och igång och växer för att kunna ta upp gödningen så snabbt som möjligt. Vi försöker göra detta så att det kommer regn i nära samband med gödslingen. Vi anpassar mängden kväve till jordart, markkartering och till typ av foder som ska produceras. Är det höga näringsvärden som efterfrågas eller kommer vallen att skördas något senare och det är lägre proteinvärde som är önskvärt?
 • I slåttertider följer vi väderprognoserna mycket noggrant. Vi försöker att slå tidigt på morgonen. Vi anpassar slåtter till väderlek, åkermarken och typ av foder som ska produceras. Vi har möjlighet att slå med slåtterkross eller enbart slåtterbalk. Vi vänder på höet med breda maskiner, 8,5-16 meter, för att undvika att köra i slaget gräs. All strängning sker med Elho haspelsträngare för att undvika jordinblandning i gräset. Alla maskiner är utrustade med GPS-styrning.
 • Vi slår med hög stubbhöjd, ca 10-15 centimeter, så att materialet kommer upp från marken vilket förbättrar upptorkningen. Hög stubbhöjd minskar även risken för inblandning av jord eller annat som försämrar fodrets kvalitet.
 • Vi eftersträvar att röra så lite som möjligt i slaget hö. Målet är att väder och vind torkar höet till rätt torrsubstans. Helst vill vi bara göra en vändning. Den bör ske i god tid innan pressning och plastning, för att höet ska torka så jämnt som möjligt. Med de maskiner vi har behöver vi väldigt sällan köra i gräset. Därmed minskas risken att maskinerna trycks ner i marken och drar med sig jordrester i fodret.
 • Vid pressning är det i regel bråttom för att få hösilage av samma kvalitet över hela fältet. Pressen ställs in så att pick-upen inte går för lågt och hämtar gräs under stubbhöjd. Vi låter hellre lite kort gräs vara kvar än att låta pressen finkamma marken. Detta återigen för att säkerställa foder av absolut bästa kvalitet. Vi använder storbalspressar av märket Krone, en 870 multibale och en 890. Krones pressar är de som gör de hårdaste balarna för att erhålla bästa hösilaget.
 • Inplastningen sker i direkt samband med balpressningen med McHale 998, marknadens snabbaste inplastare. Vi lägger minst 16 lager plast på balarna. Målsättningen är att balarna ska ligga stilla på åkern i minst en vecka innan de transporteras till lagringsplatsen, såvida det inte är risk för att fåglar pickar hål på balarna. Det varierar väldigt mellan olika åkrar hur hårt fågeltryck det är. Balar med pickhål från fåglar sorteras alltid bort.
 • Balarna lagras på hårt underlag för att undvika att gnagare äter hål på lagrade balar.
 • Tre till fem veckor efter skörd tas analys på varje parti, alla analyser innehåller Smb, protein, energi, mineraler och sockervärde.
 • Efter analysvärde sorteras partierna in som Bas, Tävling eller Avel. Vi har även kategorin Övrigt, vilket ofta är hösilage med övervägande andel lusern/käringtand.
 • Balar görs i regel i storlekar av 100, 200-220, 300, 350-400 kg. Av dessa kan vi sedan göra små GreenFeed balar på ca 18-20 kg efter partier som passar våra kunders önskemål. Alla våra maskiner är anpassade för produktion av BÄSTA möjliga grovfoder. Detta innebär bland annat anpassade däck och spårvider.

Tillagd i varukorgen